МЕБЕЛФОРМ


Сайтът е в процес на разработване. За да се запознаете с предлаганите от нас продукти изберете съответните линкове към сайтовете на ICA S.p.A. и CIRANOVA.

ICA logo

Ciranova logo

За повече информация ни потърсете на тел. 02/8621176 , 0899 194712 или на office@mebelform.info

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-12111-C01

Бенефициент: МЕБЕЛФОРМ ЕООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.09.2020 г.
Край: 04.12.2020 г.